Maagaasi lõhnastamine

  • Maagaas on lõhnata , värvita ja maitseta süsivesinik. Maagaasi lõhnastamiseks kasutatakse spetsiaalset lõhnainet  (THT).
  • Lõhnaine abiga saavutatav lõhna tunnetuse piir on 0,5 ÷ 0,2 % maagaasi õhus.
  • Parimateks maagaasi määrajateks õhus on kaasaskantavad  või ruumidesse asetatud gaasiandurid, kuna need on ninast tundlikumad ja täpsemad. 
  • Lõhna abil ei saa määrata gaasi hulka.
  • Märkus: Siirdetorustikus voolav gaas ei ole lõhnastatud. Mõned suurtarbijad võivad kasutada lõhnastamata gaasi.
Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top