Õigusaktid

 Maagaasiseadus

             ***

 Seadme ohutuse seadus

              ***

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

               ***

Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja
ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid, masinatöid juhtiva isiku,
tehnilist kontrolli teostava töötaja ning gaasipaigaldise terastorustike
survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse
hindamise ja tõendamise kord, siin

 

 

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top