Vedelgaas

Vedelgaas (ingl.k. Liquefied Petroleum Gas – LPG , saksa k. Flüssiggas, vene k. ˛i˛ennõi gaz) on naftakeemiatööstuse  kõrvalprodukt.
Koosneb süsivesinikühendite veeldatud (aurustatud) segu.Küttegaasides kasutatakse enim propaani C3H8, butaani C4H10 või nende segu. Eestis kasutatakse küttegaasina enim propaani ja butaani segu.(vt edasi küttegaaside koostised ja energeetilised võrdlused).
Vedelgaas transporditakse naftakeemia tehasest hulgiostjatele tavaliselt raudteetsisternides või laevade- vedelgaasitankeritega. Väiksemad vedelgaasi äriühingud kasutavad vedelgaasi mahutiga veoautosid. Eesti Gaasiliitu kuuluvad kaks hulgiostjat: AS Propaan  ja Alexela Energia AS, kellel on olemas vedelgaasi täitejaamad vastavalt 550 tonnise ja 650 tonnise mahutipargiga, kus toimub vedelgaasi ümbervalamine  mahutiautodele või balloonidesse. Tarbija ostab vedelgaasi balloonides või mahutigaasina.

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top