Biogaas

Biogaas (Landfill Gas (ingl. keeles), Biogas (saksa keeles), Biogaz (vene keeles). Küttegaasina kasutatav biogaas tekib orgaanilise aine biokeemiliste lagunemiste tulemusena  ja seda toodetakse linnade prügist, kanalisatsiooni setetest, loomafarmide jäätmetest jm.
Biogaas sisaldab  süsivesinikühendeid, mille põhiliseks komponendiks on  metaan CH4
Energeetiline kütteväärtus on maagaasist tunduvalt väiksem.
Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top