Küttegaaside koostised

Erinevate gaaside omadused / Properties of different gases

Kütteväärtus / Calorific value

Tihedus / Density

Suhteline tihedus / Relative density

Wobbe indeks

Õhutarve põlemisel / Air need for burning

Leegi temp. / Flame temp.

alumine/ net

ülemine/

gross

MJ/m3n

MJ/m3n

kg/m3

MJ/m3n

m3/m3

0C

Maagaas / ( 0 0C)

36,0

39,9

0,72

47,6

Natural

0,57

10

2000

gas ( 20 0C)

33,7

37,4

0,68

44,7

Vedelgaas / LPG

Propaa n / Propane

93,6

101,6

2,01

1,56

74,9

24

2150

Butaan / Butane

122,8

133,0

2,70

2,08

85,3

31

2200

Tüüpilised gaasi koostised / Typical compositions of gases (mol-%)

N2

O2

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

C6H14

CO2

H2O

Maagaas / Natural Gas Biogaas / Landfill gas Propaan / Propane Butaan / Butane

0,8 9,9

0,1

98 50

0,8 2

0,3 96 0,02

0,09 2 99,5

0,005 0,48

0,005

0,05 38

2

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top