Küttegaaside energeetilised võrdlused

Erinevate energiaühikute omavahelised suhted /
Conversion factors between different energy units

toe

MWh

GJ

Gcal

therm

Maagaas / Natural gas 1000 m3 (200C)

toe

1

11,28

40,61

9,7

384,87

1,205

MWh

0,0886

1

3,6

0,86

34,12

0,107

GJ

0,0246

0,278

1

0,239

9,478

0,03

Gcal

0,103

1,163

4,187

1

39,68

0,124

therm

0,0026

0,0293

0,1055

0,0252

1

0,03

Maagaas /natural gas 1000 m3 (200C)

0,829

9,361

33,7

8,05

319,05

1

Kütuste kütteväärtused / Heat value of fuels

toe

MWh

GJ

Masuut / Heavy fuel oil

1

11,28

40,61

Kerge kütteõli / Light fuel oil                          t

1,041

11,74

42,27

Kivisüsi / Coal                                                 t

0,63

7,09

25,54

Põlevkivi / Oil shale                                        t

0,206

2,32

8,37

Maagaas / Natural gas                         1000 m3

0,829

9,36

33,7

Propaan / Propane                                            t

1,14

12,88

46,35

Butaan / Butane                                                t

1,12

12,7

45,7

Vedelgaas (propaan + butaan) /

1,15

12,8

46,08

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top