Vedelgaasi hoidmine

Vedelgaasi hoitakse surveanumates, mida mahu järgi nimetatakse:
● balloonideks (1 – 150 liitrit)
● mahutites (150 liitrist alates)

Balloonid ja mahutid on laias valikus suuruse järgi:

1.Balloonid

maht liitrites

täitmise kaal 

/ kg

           1

0,3

           5

2,0

           8

3,0

          12

5,0

          27

11,0

          50

21,0

         70

30,0

2. Mahutid

maht m³

täitmise kaal tonnides

2,7

1,9

4,85

2,2

                                  6,4

2,9

9

4,1

10

4,6

15

6,9

20

9,2

Suuremaid mahuteid saab tellida eriprojekti alusel.

Vedelgaasi terminaalides kasutatakse vedelgaasi hoidmiseks kuni 2000 m3
kerakujulisi mahuteid. Väiksemad mahutid tavaliselt on silindrilise kujuga ja
neid saab kasutada vastavalt vajadusele nii maapeal kui ka maa-all.   
                                                                         
Mahuti paigaldamine toimub alati projekti alusel konkreetse objekti jaoks.
Balloonide täitmine on lubatud täitejaamades. Mahutite täitmiseks objektidel
on ettenähtud paakautod, millede täitmine toimub samuti täitejaamas.
Vedelgaasiballoone täidetult  hoitakse püstiasendis kas tarbimiskohas, hoidlas
või
ladustamiskohas, mis on hästi ventileeritav ja ei asu maapinnast madalamal
kohal. Vedelgaasiballoone ei tohi hoida soojusallikate vahetus läheduses,
temperatuur balloonipinnal ei tohi tõusta üle 40 kraadi Celsiust. Ülekuumenemine
võib esile kutsuda  surveanuma purunemise, kui  vedelgaasi temperatuur ja rõhk
anumas tõuseb üle kriitilise piiri.  Ülekuumenemise vältimiseks tuleb välja ehitada
vastav vesijahutuse süsteem.

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top