Vedelgaasi lõhnastamine

Vedelgaas on  väga tuleohtlik, kergesti süttiv ja plahvatusohtlik ning lõhnata gaas.
Tema äratundmiseks õhus lekke puhuks lisatakse vedelgaasile lõhnaainet, odoranti.
Lisatud odorandi lõhn peab olema tuntav kui õhus on plahvatusohtliku gaasi maht 
üks viiendik  plahvatusekontratsiooni alampiirist.
Vedelgaasi kasutamise ohutuse tagamiseks tuleb ruume  hästi ventileerida
kaks kolmandikku  allosas ja ükskolmandik ülaosas, kuna vedelgaasi aurud on õhust
ca kaks korda raskemad. Gaasi lekkededektorid peavad asuma  ruumi allosas.

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top