Tööorganid

Komiteed: 

Vedelgaasi komitee
Komitee tegutseb alates 1995. aastast. Komitee juhataja Andrus Horm (AS Alexela)

Tööstusgaaside komitee
Komitee tegutseb alates 2006 aastast. Komitee juhataja Andrus Laur (AS Linde Gas)

Juhiste, standardite ja normdokumentide komitee
Komitee tegutseb alates 2006 aastast. Komitee juhataja Heiko Heitur (Eesti Gaasiliit)

Koolituse komitee
Komitee tegutseb alates 2007 aastast. Komitee juhataja Igor Krupenski (HeatConsult OÜ)

Võrguettevõtete komitee
Komitee asutati 2017 aastal. Komitee juhataja Urmo Heinam (Gaasienergia AS)

Gaasiliste transportkütuste komitee
Komitee tegutseb alates 2017 aastast. Komitee juhataja Sergei Jefimov (AS Eesti Gaas)

Mainekujunduse komitee
Komitee asutati 2016 aastal. Komitee juhataja Heiko Heitur (Eesti Gaasiliit)

Biometaani komitee
Komitee asutati 2021 aastal. Komitee juhataja Heiko Heitur (Eesti Gaasiliit)

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top