Liikmete teenused

Liikmete teenused aastal 2019

Eesti Gaasiliidu liikmed - äriühingud, vastavalt oma tegevusaladele, mis on riiklikus Majandustegevuse Registris (MTR) registreeritud, müüvad füüsilisele või juriidilisele isikule (olemasolevale või tulevasele gaasitarbijale) teenuseid. 
Eesti Gaasiliitu on koondunud suur hulk vabariigis tegutsevaid, gaasimajanduses vajalikke teenuseid tegevaid äriühinguid. Need äriühingud teostavad  vajalikke teenuseid kvaliteetselt ja mõõdukate hindadega. Nad teevad suurema osa Eesti gaasialas osutavatest teenustest ja olid valdavas enamikus möödunud 2015. a oma majandustegevuses edukad.

Alljärgnevas tabelis on esitatud teenused, mida pakuvad Eesti Gaasiliidu liikmesäriühingud, nende asukoht ja kontakttelefon ning teenused, mida pakuvad.

Numbritega on tabelis eristatud järgmised teenused:

 1. Maagaasi import ja müük
 2. Maagaasivõrgu ülekande- ja jaotusteenuse müük, gaasivõrgu
  hooldamine ja arendamine
 3. Võrguettevõtja (osutab maagaasi võrguteenust  koos maagaasi müügiga
  või ilma oma tegevuspiirkonnas)
 4. Gaasipaigaldise projekteerimine
 5. Välisgaasitorustike ehitus
 6. Gaasipaigaldiste ehitus
 7. Gaasipaigaldiste ehitamise peatöövõtt
 8. Gaasiseadmete või gaasipaigaldiste hooldamine
 9. Gaasiseadmete tarnimine ja müük (gaasikatlad jm.)
 10. Plastiktorustike süsteemide ja materjalide tarnimine ja müük
 11. Maagaasi suurtarbija
 12. Gaasialane, surveseadmete ning masinaalane koolitus ja personali sertifitseerimine
 13. Vedelgaasi müük (balloonides, mahutites, autotanklates)
 14. Vedelgaasi import
 15. Tööstusgaaside import ja müük (atsetüleen, hapnik, meditsiinilised gaasid)
 16. Gaasiseadmete ja – paigaldiste ohutuse automaatsüsteemide müük,
  paigaldamine ja hooldus
 17. Gaasikoguse mõõtevahendite taatlemine, gaasipaigaldiste audit, sertifitseerimine ja vastavushindamine
 18. Energiakaubandus, energiainvesteeringud ja energiaalased konsultatsioonid
 19. Soojus-, vesivarustus-, ventilatsiooni-, elektri-, külma-jm ehituslike süsteemide
  hulgi-, ja jae- ja komisjonikaubandus ning turustamine, projekteerimine ja paigaldamine

Eesti Gaasiliidu liikmete teenused aastal 2019

 Äriühing

Linn, asula

 Teenus
 (vt eespool)

1. AS Eesti Gaas

Tallinn

1 18

2. Gaasivõrk AS

Tallinn

2 3

3. Adven Eesti AS

Tallinn

2 3 11

4. Esmar Gaas OÜ

Tallinn

3

5. Gaasienergia AS

Tallinn

3

6. OÜ Sillamäe Veevärk

Sillamäe

3 8

7. Energate OÜ

Tallinn

3

8. Filter AS

Tallinn

4 6 7 8 9 19

9. AS EG Ehitus

Tallinn

4 5 6 7 8 17

10. Nordic Gas Solutions OÜ

Tartu

4 6 8 16

11. Pipelife Eesti AS

Tallinn

10

12. Uponor Infra OÜ

Tallinn

10

13. Gaasikasutuskoolituse OÜ

Tallinn

12 4 5 6 8

14. AS Propaan

Tallinn

13 14 15 4 6 8 9

15. Alexela Energia AS

Tallinn

13 14 18 4 7 8 9

16. AS Eesti AGA

Tallinn

13 15 16 4 6 7 8

17. Elme Messer Gaas AS

Tallinn

13 15 16 4 6 7 8 9

18. AS Ecomatic

Tallinn

16

19. Inspecta Estonia OÜ

Tallinn

17

20. HeatConsult OÜ

Tallinn

19

 

 

 

 

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top