Juhendid

Juhendid

Eesti Gaasiliidu poolt on standardite ja teiste normdokumentide alusel koostatud ning Tehnilise Järelevalve Ametiga ja
Päästeametiga kooskõlastatud järgmised Eesti Gaasiliidu juhendid:

G3-1:2015    Kuni 5 baarise töörõhuga gaasipaigaldised. Kodugaasiseadmed

 

Uus versioon kehtestatud veebr. 2015

Müügihind   45,00 eurot

G2-1:2017    Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend

 

Uus versioon kehtestatud mai 2017

Müügihind    45,00 eurot

G2-2:2011     Gaasireguleerpunktid. Juhend

 

Täiendus juhendile G2-2:2007 ja täpsustab gaasireguleerrajatiste tehnilisi tingimusi

Müügihind    35,00 eurot

G4-2:2016     Küttegaasitorustiku kasutusjuhend

 

Uus versioon kehtestatud veebr. 2016

Müügihind    45,00 eurot

G1-1:2007     Terasest gaasitorustike keevitus. Juhend Müügihind     35,00 eurot
Küttegaaside ABC on mõeldud teabematejaliks gaasikasutajatele Müügihind     15,00 eurot

                                                              

Kõiki eelpool nimetatud juhendeid on võimalik tellida Eesti Gaasiliidu direktsioonilt e-maili teel - info@gaasiliit.ee.
Tellijale saadetakse soovitud trükis koos arvega.

 
Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top