Gaasialane koolitus

Gaasialane veebikoolitus

Toimumisaeg: 03.03.2021

Koht: Microsoft Teams

 

Ajakava
12.30 
– 12.35 Avasõnad - Heiko Heitur, Eesti Gaasiliit

 

12.35 – 13.35 „Veeldatud maagaasi kasutamise üldkirjeldus“ - Sergei Jefimov, Eesti Gaas AS

Ettekande lühisisu: LNG tarnekett, kvaliteet, ohutus, kasutamise eripärad erinevates valdkondades jms.

 

13.40 – 14.25 „Gaasipaigaldise ohutus“ - Siim Peetrimägi, Inspecta OÜ
Ettekande lühisisu: Gaaspaigaldiste ehitamisel ja kasutamisel esinenud puudused, projekteerimisvead, õnnetused ja praktilised näited.

 

14.30 – 15.15 CNG tulevik transpordisektoris“ - Aivo Adamson, Alexela AS
Ettekande lühisisu: Gaaskütuste trendid transpordisektoris, infrastruktuuri areng, gaaskütuste perspektiiv.

 

15.20 – 16.05 „ Liginullenergiahoone ja nn A energiaklassiga hoone – kas ja kuidas on võimalik gaaskütustega nende hoonete nõudeid täita“ - Teet Tark, Hevac OÜ
Ettekande lühisisu: Hoonete energiaklassid ja nende määratlemise lühiselgitus, gaaskütused liginullenergiahoonetes jms.

 

16.10 – 16.55 Balticconnectori ehituslikud väljakutsed“ - Triinu Tamm, EG Ehitus AS

Ettekande lühisisu: Ülevaade Balticconnectori maapealse gaasitoru (MOP54) ja liinirajatiste ehitusetappidest, kvaliteedikontrollist ja ohutusnõuetest.

 

16.55 – 17.00 Koolituse lõpetamine“ - Heiko Heitur, Eesti Gaasiliit

 

Koolituse lisainfo
Osalustasu: 
45 €, EGL liikmetele 30 €, üliõpilased 10 €.
Koolitus annab 4,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Koolitusele registreerimine on avatud kuni 01.03.2021
Registreeri ennast siin

 

Koolituse link saadetakse osalejate e-posti aadressile hiljemalt 02.03 kell 15.00. Veebikeskkonda lubatakse ainult koolitusarve tasunud osalejatel ning koolituse lingi jagamine kolmandatele isikutele ei ole lubatud.

Lisainfo: info@gaasiliit.ee või +3725246885
*Eesti Gaasiliit jätab endale õiguse teha päevakavas muudatusi

 

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top