Juhendid

Eesti Gaasiliidu poolt on standardite ja teiste normdokumentide alusel koostatud ning Tehnilise Järelevalve Ametiga ja Päästeametiga kooskõlastatud järgmised Eesti Gaasiliidu juhendid:
G3-1:2015 Kuni 5 baarise töörõhuga gaasipaigaldised. Kodugaasiseadmed

Uus versioon kehtestatud veebr. 2015

Müügihind 45,00 eurot

G2-1:2017 Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend

Uus versioon kehtestatud mai 2017

Müügihind 45,00 eurot

G2-2:2011 Gaasireguleerpunktid. Juhend

Täiendus juhendile G2-2:2007 ja täpsustab gaasireguleerrajatiste tehnilisi tingimusi

Müügihind 35,00 eurot

G4-2:2016 Küttegaasitorustiku kasutusjuhend

Uus versioon kehtestatud veebr. 2016

Müügihind 45,00 eurot

G1-1:2007 Terasest gaasitorustike keevitus. Juhend Müügihind 35,00 eurot
Küttegaaside ABC on mõeldud teabematejaliks gaasikasutajatele Müügihind 15,00 eurot

Kõiki eelpool nimetatud juhendeid on võimalik tellida Eesti Gaasiliidu direktsioonilt e-maili teel – info@gaasiliit.ee.

Tellijale saadetakse soovitud trükis koos arvega.