Vedelgaasi omadused

KOOSTIS

Vedelgaas on nafta ümbertöötlemise kõrvalprodukt,mida  esindab niinimetatud
süsivesinikude grupp. Põhikomponentideks on  propaan ja butaan ühendid,
mida saame kasutada surveanumates  rõhu allolevatena veeldatud olekus.
Nafta  ümbertöötlemisel  vedelgaasi kogus künnib umbes 4-5%-ni.

OMADUSED
1. Vedelolek (vedelgaas anumas)
Propaan Butaan Propaani/butaani
C3H8 C4H10 segu 50% / 50%
Tihedus kg / m³

510

575

542

Keemistemperatuur

-42

-0,5

(1013 mbar)
Aururõhk (anumas) bar

-40°C

0,2

0,2

-20°C

1,4

1,4

0°C

3,7

3,7

20°C

7,3

1,1

4,8

40°C

12,6

2,7

8,5

Aurustamissoojus (0°C) kJ/kg

377

385

381

KWh/kg

0,104

0,107

0,107

Mahupaisumise
koefitsient / °C

-18°C

0,00225

0,0017

15°C

0,003

0,0020

Kriitiline temperatuur

97

152

124,5

Kriitiline rõhk, abs. bar

42,6

38,0

40,3

Viskoossus (0°C) cSt

0,25

0,34

2. Auruline olek (füüsiline olek)
Tihedus (ohk=1)

1,52

2,01

1,77

Tihedus (15°C, 1013 mbar) kg/m³

1,86

2,46

2,46

1 kg vedelgaasist saab 1kg/l

540

405

472

aurugaasi(15°C,1013mbar)
1 liitrist vedelgaasist saab 1l/l

275

233

254

aurugaasi(15°C,1013mbar)
3. Kütteväärtus
Kaloorsus kWh/kg

12,87

12,7

12,78

MJ/kg

46,35

45,72

46,11

kcal/kg

11070

10920

10995

MJ/m³

90,44

118,91

10995

Kcal/m³

21600

28400

25000

4. Põlemine
Isesüttimise temperatuur kraad/C

460

365

Plahvatuspiirid õhus
alumine mahu %

2,2

1,8

2,0

ülemine mahu %

10,0

9,0

9,5

Plahvatuspiirid hapnikus
alumine mahu %

2,0

2,0

ülemine mahu %

50

50

Õhu vajadus põlemiseks
(0°C, 1013mbar) 1m³/m³

24

31

Leegi temperatuur õhus °C

2000

2000

hapnikus °C

2850

2850

Propaani ja butaani süttimisomadused kaovad, kui õhule lisada inertgaasi, süsihappegaasi või lämmastikku.