Tervist ohustavad tegurid

  • Maagaas ei ole mürgine ja lõhnaine ei tee seda mürgiseks. Lõhn on siiski ettekavatsetult ebameeldiv, et gaasi väiksemadki lekked oleks kergelt avastatavad. Lõhnaine hävib põlemisprotsessis ja isegi mittetäielikul põlemisel see ei lõhnasta suitsugaase.

  • Väikestes kogustes sissehingatav maagaas ei põhjusta mingit kahju. Umbes 10 mahu % maagaasi õhus põhjustab unisust, on võimalik ka peavalu ja halb enesetunne. Kui gaasi hulk kasvab 20 ÷ 30 mahu %-ni, kaasneb sellega ohtlik hapniku puudus, mis võib kaasa tuua lämbumise.