Liikmed

Liikmesäriühingud
 • AS Eesti Gaas

 • Sadama 7, 10111 Tallinn

 • +372 630 3003

 • Juhatuse esimees: MARGUS KAASIK

 • Juhatuse liikmed: RAUL KOTOV

 • Käive: 132,7 mln EUR

 • Töötajate arv: 66

 • Tegevusala: maagaasi ja veeldatud maagaasi import ja müük, elektrimüük, päikesejaamade ehitus

 • AS Alexela

 • Roseni 11, 10111 Tallinn

 • +372 629 0000

 • Juhatuse esimees: MARTI HÄÄL

 • Juhatuse liikmed: AIVO ADAMSON, KARMO PIIKMANN

 • Käive: 620 mln EUR

 • Töötajate arv: 553

 • Tegevusala: elektri-, vedel- ja maagaasi müük; tööstuslike vedelgaasiseadmete paigaldus, rentimine ning korrashoid

 • ​Adven Eesti AS

 • Kassi 13, 12618 Tallinn

 • +372 667 8600

 • Juhatuse esimees: RAIVO MELSAS

 • Käive: 20,3 mln EUR

 • Töötajate arv: 90

 • Tegevusala: soojusenergia tootmine, jaotus ja müük; maagaasi jaotus; katlamajade ehitamine ja hooldus

 • AS Propaan

 • Gaasi 6, 11415 Tallinn

 • +372 607 0838

 • +372 607 0831 (faks)

 • Juhatuse esimees: MICHAEL KELFMANN

 • Käive: 5,1 mln EUR

 • Töötajate arv: 45

 • Tegevusala: vedelgaasi ost, müük ja transport; gaasiseadmete paigaldus ning korrashoid

 • AS Linde Gas

 • Valukoja 8, 11415 Tallinn

 • +372 650 4500

 • +372 650 4501 (faks)

 • Juhatuse esimees: ANDRUS LAUR

 • Käive: 2019 III kv.19,2 mln EUR

 • Töötajate arv: 263

 • Tegevusala: tööstus- ja meditsiinigaaside tootmine ja müük; gaasiseadmete rentimine, müük ning hooldus; konsultatsioonid ja koolitused

 • AS Elme Messer Gaas

 • Kopli 103, 11712 Tallinn

 • +372 610 2001

 • +372 610 2002 (faks)

 • Juhatuse esimees: EDUARD VIRKUNEN

 • Käive: 11,9 mln EUR

 • Töötajate arv: 39

 • Tegevusala: tööstuslike-, toidu-, meditsiiniliste ja erigaaside tootmine ja müük; seadmete rent ja müük; rakendustehnoloogiad

 • Uponor Infra OÜ

 • Osmussaare 8 A3, 13811 Tallinn

 • +372 6052070

 • +372 6380867 (faks)

 • Juhatuse esimees: KAUPO KRUUS

 • Käive: 1,5 mln EUR

 • Töötajate arv: 21

 • Tegevusala: Uponori plastoru süsteemide tutvustamine; turundus ja tehniline konsultatsioon

 • AS Sillamäe Veevärk

 • Ranna 5, 40231 Sillamäe

 • 372 397 1522

 • +372 392 4515 (faks)

 • Juhatuse liige: VIKTOR RODKIN

 • Käive: 1,4 mln EUR

 • Töötajate arv: 42

 • Tegevusala:gaasimüük, võrgu kaudu maagaasi jaotamise teenuse osutamine; gaasivarustusega seotud teenuste osutamine; gaasivarustustööd; gaasivarustusega seotud ehitustööd

 • ​AS Gaasivõrk

 • Gaasi 5, 13816 Tallinn

 • +372 6056801

 • Juhatuse esimees, tegevjuht: TRIINU TAMM

 • Juhatuse liikmed: EERIKA PENTEL, ROMAN BOGDANOVITŠ

 • Käive: 23,9 mln EUR

 • Töötajate arv: 31

 • Tegevusala: gaasi võrguettevõtja

 • ​Esmar Gaas OÜ

 • Rohuneeme tee 12, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa

 • +372 600 0785

 • +372 600 0781 (faks)

 • Juhatuse liige: PRIIT POST

 • Käive: 1,2 mln EUR

 • Töötajate arv: 3

 • Tegevusala: gaasi jaotamise teenuse osutamine; gaasi müük

 • AS EG Ehitus

 • Gaasi 5, 11415 Tallinn

 • +372 658 0240

 • +372 658 0241 (faks)

 • Juhatuse liige: LEO RAHU

 • Käive: 19,6 mln EUR

 • Töötajate arv: 58

 • Tegevusala: vee-, kanalisatsiooni-ja gaasitorustike ehitus; katlamajade ehitus; gaasikoguse mõõtevahendite taatlemine

 • ​Energate OÜ

 • Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn

 • +372 619 1390

 • +372 619 1392 (faks)

 • Juhataja: UKU-MADIS SAVISTO

 • Käive: 4,0 mln EUR

 • Töötajate arv: 4

 • Tegevusala: maagaasi võrkude arendus ja gaasi müük

 • AS Ecomatic

 • Pärnu mnt 160B, 11317 Tallinn

 • +372 650 8000

 • +372 650 8010 (faks)

 • Juhataja: VÄINO PÄRNASTE

 • Käive: 3,5 mln EUR

 • Töötajate arv: 46

 • Tegevusala: plahvatusohtlike ja mürgiste gaaside seiresüsteemid, gaasidetektorid; gaasilekete koguste detektorid, korrosiooniseire süsteemid, biogaasi analüsatorid; katlagaaside analüsaatorid, heli-ja valgusalarmsignaalid, hoonete, rajatiste ning tehnoloogiaprotsesside automaatikaseadmed ja -süsteemid; müük, paigaldus, hooldus; automaatikasüsteemide projekteerimine. Tütarettevõtted Lätis, Leedus, Venemaal (Kaliningradis ja Peterburis)

 • ​Gaasikasutuskoolituse OÜ

 • Kopli 96-20, 10416 Tallinn

 • +372 641 1795

 • +372 641 1797

 • +372 504 5552

 • Juhatuse liige: LJUDMILLA KURNITSKAJA

 • Käive: 0,2 mln EUR

 • Töötajate arv: 4

 • gaasi-, surveseadme-ning masinaalane koolitus ja personali sertifitseerimine

 • Inspecta Estonia OÜ

 • Teaduspargi 8, 12618 Tallinn

 • +372 659 9470

 • +372 659 9479 (faks)

 • Juhatuse liige: TÕNU ROOSAAR

 • Käive: 3,4 mln EUR

 • Töötajate arv: 59

 • Tegevusala: seadmete audit; erinevate katsetustega seotud teenused; sertifitseerimine ja vastavushindamine

 • Nordic Gas Solutions OÜ

 • Ringtee 27A, 50105 Tartu

 • +372 7401003

 • Juhatuse liige: MEELIS KUUSBERG

 • Käive: 2,1 mln EUR

 • Töötajate arv: 17

 • Tegevusala: gaasitanklate ehituslik inseneertehniline projekteerimine, nõustamine ja ehitus

 • JetGas OÜ

 • Peterburi tee 2F, 11415 Tallinn

 • +372 6030760

 • +372 5651990

 • Juhatuse liige: JANEK PARKMAN

 • Käive: 2,6 mln EUR

 • Töötajate arv: 12

 • Tegevusala: veeldatud maagaasi import ja müük Balti riikides

 • EKT Ecobio OÜ

 • Artelli 15, 10621 Tallinn

 • +372 5666 7705

 • https://ecobio.ee

 • Juhatuse liige: KALLE GRENTS

 • Käive: 0,8 mln EUR

 • Töötajate arv: 5

 • Tegevusala: jäätmekäitlus, biogaasi tootmine

 • Vedelgaas OÜ

 • Võru 254, 50105 Tartu

 • +372 477 1111

 • Juhatuse liige: SANDOR TABO

 • Käive: 7 mln EUR

 • Töötajate arv: 17

 • Tegevusala: Vedelgaasi müük ja transport, projekteerimine ja ehitus, seadmete rent ja müük, konsultatsioon

 • Rohegaas OÜ

 • Jõe tn 18, 44109, Kunda

 • +372 5056 688

 • Juhatuse liige: MARKO TIIMAN

 • Käive: 5 mln EUR

 • Töötajate arv: –

 • Tegevusala: biometaani tootmine

 • Eesti Biogaas OÜ

 • Roseni tn 11, 10111, Tallinn

 • +372 5622 3880

 • Juhatuse liige: KRISTJAN STROOM

 • Käive: 7 mln EUR

 • Töötajate arv: 9

 • Tegevusala: biometaani tootmine

 • Bioforce OÜ

 • Laki 6, 10621 Tallinn

 • +372 5656 6425

 • Juhatuse liige: SIIM TENNO

 • Käive: 6 mln EUR

 • Töötajate arv: 3

 • Tegevusala: biometaani tootmine, surugaasitanklate ehitus ja surugaasi müük, reovee käitlemine