Biogaas

Biogaas (Landfill Gas (ingl. keeles), Biogas (saksa keeles), Biogaz (vene keeles). Küttegaasina kasutatav biogaas tekib orgaanilise aine biokeemiliste lagunemiste tulemusena ja seda toodetakse linnade prügist, kanalisatsiooni setetest, loomafarmide jäätmetest jm. Biogaas sisaldab süsivesinikühendeid, mille põhiliseks komponendiks on metaan CH4Energeetiline kütteväärtus on maagaasist tunduvalt väiksem.