Vedelgaasi lõhnastamine

Vedelgaas on väga tuleohtlik, kergesti süttiv ja plahvatusohtlik ning lõhnata gaas. Tema äratundmiseks õhus lekke puhuks lisatakse vedelgaasile lõhnaainet, odoranti. Lisatud odorandi lõhn peab olema tuntav kui õhus on plahvatusohtliku gaasi maht üks viiendik plahvatusekontratsiooni alampiirist. Vedelgaasi kasutamise ohutuse tagamiseks tuleb ruume hästi ventileerida kaks kolmandikku allosas ja ükskolmandik ülaosas, kuna vedelgaasi aurud on õhust ca kaks korda raskemad. Gaasi lekkededektorid peavad asuma ruumi allosas.