Tööstusgaasid

 • Argoon (Ar)
  Keevituskaitsegaas, kasutatakse ka terase valmistamisel, metallide kuumkäsitlemisel.

 • Argoonisegud
  Keevitusgaasid, analüüsi- ja mõõteseadmete kalibreerimine.

 • Atsetüleen (C2H2)
  Kasutatakse koos hapnikuga keevitamisel, lõikamisel, jootmisel, kuumutamisel, karestamisel, koorimisel ja karastamisel.

 • Erigaasid (väärisgaasid, väga kõrge puhtusastmega gaasid ning väga täpselt valmistatud gaasisegud)
  Kasutatakse teadusuuringuteks, analüüsi- ja mõõteseadmetes, erinevate mõõteseadmete kalibreerimisel, lekete avastamisel, laserpinkide resonaatorgaasidena jm.

 • Hapnik (O2)
  Kasutatakse keevitamisel, gaasi- ja plasmalõikamisel, kuumutamisel, jootmisel, õgvendamisel ja karastamisel. Samuti erinevate metallide valmistamisel, reovete bioloogilisel puhastusel, tselluloosi valgendamisel, klaasitootmise uutes tehnoloogiates, kalakasvatuses ja toiduainete pakendamisel. Meditsiinilist hapnikku kasutatakse anestesioloogias ja intensiivravil.Keevituskaitsegaas, kasutatakse ka terase valmistamisel, metallide kuumkäsitlemisel.

 • Heelium (He)
  Kasutatakse õhupallide täitmiseks, pooljuhtide jahutamiseks, keevituskaitsegaasina, lasergaasina.

 • Lämmastik (N2)
  Toiduainete külmutamine ja pakendamine, pooljuhtide jahutamine, bioloogiliste ainete säilitamine, põlengute ja plahvatuste ärahoidmine. Kasutatakse kaitsegaasina metalli- ja keemiatööstuses ning elektrijaamades.

 • Osoon (O3)
  Joogi- ja jäätvee puhastamine, tekstiili valgendamine, kirurgiliste vahendite desinfitseerimine, mineraalõlide puhastamine.

 • Süsinikdioksiid (CO2)
  Kasutatakse mittelegeer- ja madallegeerteraste MIG-keevitamisel ja lasergaasina. Samuti veepuhastusjaamades torustiku kaitseks korrosiooni eest ja kasvuhoonetes taimede kasvu kiirendamiseks. Toidusüsihappegaasi kasutatakse karastusjookide valmistamisel ja säilitamisel ning toiduainete pakendamisel kaitsegaasina. Vedelat süsihappegaasi kasutatakse süsihappelume valmistamiseks ja erinevates külmutusprotsessides. Tahke süsihappegaas on kuivjää.

 • Vedelgaas (propaan, butaan)
  Kasutatakse mootorigaasina sisepõlemismootorites, aga ka metallide lõikamisel, kuumutamisel ja jootmisel. Samuti kodumajapidamistes toidu valmistamisel.

 • Vesinik (H2)
  Kasutatakse metalli-, toiduaine- ja farmaatsiatööstuses ning ka meteoroloogias; bensiini kräkkimisel, kemikaalide hüdreerimisel, ammoniaagi valmistamisel, kosmoselaevade kütteainena.

Lisainfo: