Maagaasi süttimisomadused

  • Alumine süttimispiir 5 % (õhus, temperatuuril 0 °C)

  • Ülemine süttimispiir 14 % (õhus, temperatuuril 0 °C)

  • Plahvatuspiirkond laieneb temperatuuri tõustes, nt. temperatuuril + 400 °C on plahvatuspiirkond 3 ÷ 17 %

  • Plahvatuspiirkond hapnikus 5 ÷ 60 %.

  • Isesüttimistemperatuur 600 °C

  • Süttimisenergia < 1 mJ

  • Gaasi-õhu segu süttimispiire võib muuta, lisades segule inertgaasi, süsihappegaasi või lämmastikku

  • Kui hapnikku on õhus alla 12 %, siis õhu-gaasi segu toatemperatuuril ei ole enam süttimiskõlbulik.