Vedelgaasi hoidmine

Vedelgaasi hoitakse surveanumates, mida mahu järgi nimetatakse:
  • balloonideks (1 – 150 liitrit)

  • mahutites (150 liitrist alates)

Balloonid ja mahutid on laias valikus suuruse järgi:

1. Balloonid

Maht liitrites Täitmise kaal / kg
1 0,3
5 2,0
8 3,0
12 5,0
27 11,0
50 21,0
70 30,0

1. Mahutid

Maht m³ Täitmise kaal tonnides
2,7 1,9
4,85 2,2
6,4 2,9
9 4,1
10 4,6
15 6,9
20 9,2

Suuremaid mahuteid saab tellida eriprojekti alusel.

Vedelgaasi terminaalides kasutatakse vedelgaasi hoidmiseks kuni 2000 m3 kerakujulisi mahuteid. Väiksemad mahutid tavaliselt on silindrilise kujuga ja neid saab kasutada vastavalt vajadusele nii maapeal kui ka maa-all.

Mahuti paigaldamine toimub alati projekti alusel konkreetse objekti jaoks. Balloonide täitmine on lubatud täitejaamades. Mahutite täitmiseks objektidel on ettenähtud paakautod, millede täitmine toimub samuti täitejaamas. Vedelgaasiballoone täidetult hoitakse püstiasendis kas tarbimiskohas, hoidlas või ladustamiskohas, mis on hästi ventileeritav ja ei asu maapinnast madalamal kohal. Vedelgaasiballoone ei tohi hoida soojusallikate vahetus läheduses, temperatuur balloonipinnal ei tohi tõusta üle 40 kraadi Celsiust. Ülekuumenemine võib esile kutsuda surveanuma purunemise, kui vedelgaasi temperatuur ja rõhk anumas tõuseb üle kriitilise piiri. Ülekuumenemise vältimiseks tuleb välja ehitada vastav vesijahutuse süsteem.