Küttegaaside koostised

Erinevate gaaside omadused / Properties of different gases
Gaas Kütteväärtus / Calorific value Tihedus / Density Suhteline tihedus / Relative density Wobbe indeks Õhutarve põlemisel / Air need for burning Leegi temp. / Flame temp
Maagaas / Natural gas 36,0 – 39,9
MJ/m3
0,72 kg/m3 0,57 47,6
MJ/m3n
10 m3/m3 0 °C
Vedelgaas / LPG 33,7 . 37,4
MJ/m3
0,68 kg/m3 44,7
MJ/m3n
2000 °C
Propaan / Propane 93,6 – 101,6 MJ/m3 2,01 kg/m3 1,56 74,9
MJ/m3n
24 m3/m3 2150 °C
Butaan / Butane 122,8 – 133,0 MJ/m3 2,70 kg/m3 2,08 85,3
MJ/m3n
31 m3/m3 2000 °C
Tüüpilised gaasi koostised / Typical compositions of gases (mol-%)
Gaas N2 O2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C02 H20
Maagaas / Natural gas 0.8 98 0,82 0,3 0,092 0,005 0,05 0,05
Biogaas / Landfill gas 9,9 50 96 99,5 0,48 38
Propaan / Propane 0,02
Butaan / Butane 0,1 2