Tegutsemine gaasilekke või põlengu korral

Maagaas moodustab õhuga süttiva segu. Plahvatuspiirkond on küllalt kitsas. Lekkekohas on segu liiga rikas süttimiseks ning äärealadel liiga lahja. Vahepealses tsoonis on alati plahvatusohtlik segu. lKuigi maagaas on õhust palju kergem, võivad lekkekohast mööduvad õhuvoolud ventilatsioonist või õhuvahetusest viia gaasi ka külgsuundades.

Gaasilekke puhul tuleb:
  • sulgeda lekkekohale viiva toru kraan

  • kontrollida, et ohu piirkonnas ei oleks inimesi

  • kontrollida, et ohu piirkonnas ei oleks inimesi

  • teatada päästeteenistusele tel. 112.

Kui lekkinud gaas on süttinud, saab seda kustutada vaid sulgedes lähimad kraanid, ehk tõkestades gaasi juurdepääsu lekkekohale.