Ohutus

Vedelgaasi kasutamine peab toimuma Küttegaasiohutuseseaduse ja selle seaduse alamõigusaktide nõuete kohaselt.