Tööorganid

Komiteed:
 • Vedelgaasi komitee
  Komitee tegutseb alates 1995. aastast. Komitee juhataja Andrus Horm (AS Alexela)

 • Tööstusgaaside komitee
  Komitee tegutseb alates 2006 aastast. Komitee juhataja Andrus Laur (AS Linde Gas)

 • Juhiste, standardite ja normdokumentide komitee
  Komitee tegutseb alates 2006 aastast. Komitee juhataja Heiko Heitur (Eesti Gaasiliit)

 • Koolituse komitee
  Komitee tegutseb alates 2007 aastast. Komitee juhataja Igor Krupenski (HeatConsult OÜ)

 • Võrguettevõtete komitee
  Komitee asutati 2017 aastal. Komitee juhataja Urmo Heinam (Gaasienergia AS)

 • Gaasiliste transportkütuste komitee
  Komitee tegutseb alates 2017 aastast. Komitee juhataja Sergei Jefimov (AS Eesti Gaas)

 • Mainekujunduse komitee
  Komitee asutati 2016 aastal. Komitee juhataja Heiko Heitur (Eesti Gaasiliit)

 • Biometaani komitee
  Komitee asutati 2021 aastal. Komitee juhataja Heiko Heitur (Eesti Gaasiliit)