Liikmete teenused

Liikmete teenused aastal 2019

Eesti Gaasiliidu liikmed – äriühingud, vastavalt oma tegevusaladele, mis on riiklikus Majandustegevuse Registris (MTR) registreeritud, müüvad füüsilisele või juriidilisele isikule (olemasolevale või tulevasele gaasitarbijale) teenuseid. 
Eesti Gaasiliitu on koondunud suur hulk vabariigis tegutsevaid, gaasimajanduses vajalikke teenuseid tegevaid äriühinguid. Need äriühingud teostavad  vajalikke teenuseid kvaliteetselt ja mõõdukate hindadega. Nad teevad suurema osa Eesti gaasialas osutavatest teenustest ja olid valdavas enamikus möödunud 2015. a oma majandustegevuses edukad.

Alljärgnevas tabelis on esitatud teenused, mida pakuvad Eesti Gaasiliidu liikmesäriühingud, nende asukoht ja kontakttelefon ning teenused, mida pakuvad.

Numbritega on tabelis eristatud järgmised teenused:

 1. Maagaasi import ja müük
 2. Maagaasivõrgu ülekande- ja jaotusteenuse müük, gaasivõrgu
  hooldamine ja arendamine
 3. Võrguettevõtja (osutab maagaasi võrguteenust  koos maagaasi müügiga
  või ilma oma tegevuspiirkonnas)
 4. Gaasipaigaldise projekteerimine
 5. Välisgaasitorustike ehitus
 6. Gaasipaigaldiste ehitus
 7. Gaasipaigaldiste ehitamise peatöövõtt
 8. Gaasiseadmete või gaasipaigaldiste hooldamine
 9. Gaasiseadmete tarnimine ja müük (gaasikatlad jm.)
 10. Plastiktorustike süsteemide ja materjalide tarnimine ja müük
 11. Maagaasi suurtarbija
 12. Gaasialane, surveseadmete ning masinaalane koolitus ja personali sertifitseerimine
 13. Vedelgaasi müük (balloonides, mahutites, autotanklates)
 14. Vedelgaasi import
 15. Tööstusgaaside import ja müük (atsetüleen, hapnik, meditsiinilised gaasid)
 16. Gaasiseadmete ja – paigaldiste ohutuse automaatsüsteemide müük,
  paigaldamine ja hooldus
 17. Gaasikoguse mõõtevahendite taatlemine, gaasipaigaldiste audit, sertifitseerimine ja vastavushindamine
 18. Energiakaubandus, energiainvesteeringud ja energiaalased konsultatsioonid
 19. Soojus-, vesivarustus-, ventilatsiooni-, elektri-, külma-jm ehituslike süsteemide
  hulgi-, ja jae- ja komisjonikaubandus ning turustamine, projekteerimine ja paigaldamine
Eesti Gaasiliidu liikmete teenused aastal 2019
Äriühing Linn, asula  Teenus
(vt eespool)
1. AS Eesti Gaas Tallinn 1 18
2. Gaasivõrk AS Tallinn 2 3
3. Adven Eesti AS Tallinn 2 3 11
4. Esmar Gaas OÜ Tallinn 3
5. Gaasienergia AS Tallinn 3
6. OÜ Sillamäe Veevärk Sillamäe 3 8
7. Energate OÜ Tallinn 3
8. Filter AS Tallinn 4 6 7 8 9 19
9. AS EG Ehitus Tallinn 4 5 6 7 8 17
10. Nordic Gas Solutions OÜ Tartu 4 6 8 16
11. Pipelife Eesti AS Tallinn 10
12. Uponor Infra OÜ Tallinn 10
13. Gaasikasutuskoolituse OÜ Tallinn 12 4 5 6 8
14. AS Propaan Tallinn 13 14 15 4 6 8 9
15. Alexela Energia AS Tallinn 13 14 18 4 7 8 9
16. AS Eesti AGA Tallinn 13 15 16 4 6 7 8
17. Elme Messer Gaas AS Tallinn 13 15 16 4 6 7 8 9
18. AS Ecomatic Tallinn 16
19. Inspecta Estonia OÜ Tallinn 17
20. HeatConsult OÜ Tallinn 19