Maagaasi lõhnastamine

  • Maagaas on lõhnata , värvita ja maitseta süsivesinik. Maagaasi lõhnastamiseks kasutatakse spetsiaalset lõhnainet (THT).

  • Lõhnaine abiga saavutatav lõhna tunnetuse piir on 0,5 ÷ 0,2 % maagaasi õhus.

  • Parimateks maagaasi määrajateks õhus on kaasaskantavad või ruumidesse asetatud gaasiandurid, kuna need on ninast tundlikumad ja täpsemad.

  • Lõhna abil ei saa määrata gaasi hulka.

  • Märkus: Siirdetorustikus voolav gaas ei ole lõhnastatud. Mõned suurtarbijad võivad kasutada lõhnastamata gaasi.