Küttegaaside energeetilised võrdlused

Erinevate energiaühikute omavahelised suhted / Conversion factors between different energy units
 

toe

MWh

GJ

Gcal

therm

Maagaas / Natural gas 1000 m3 (200C)
toe

1

11,28

40,61

9,7

384,87

1,205

MWh

0,0886

1

3,6

0,86

34,12

0,107

GJ

0,0246

0,278

1

0,239

9,478

0,03

Gcal

0,103

1,163

4,187

1

39,68

0,124

therm

0,0026

0,0293

0,1055

0,0252

1

0,03

Maagaas /natural gas 1000 m3 (200C)

0,829

9,361

33,7

8,05

319,05

1

Kütuste kütteväärtused / Heat value of fuels
Kütus toe MWh GJ
Masuut / Heavy fuel oil 1 11,28 40,61
Kerge kütteõli / Light fuel oil(t) 1,041 11,74 42,27
Kivisüsi / Coal  (t) 0,63 7,09 25,54
Põlevkivi / Oil shale (t) 0,206 2,32 8,37
Maagaas / Natural gas                         (1000 m3) 0,829 9,36 33,7
Propaan / Propane 1,14 12,88 46,35
Butaan / Butane         1,12 12,7 45,7
Vedelgaas (propaan + butaan) / Propane + Butane 1,15 12,8 46,08