Maagaasi loodusäästlikkus

  • Maagaas on fossiilsetest kütustest eelistatuim eelkõige tema peaaegu olematu väävlisisalduse tõttu.

  • Maagaasi täielikul põlemisel ei eraldu CO-d

  • Maagaasi põlemisel ei saastu keskkond tahma ega raskemetallidega

Põlevaine Väävlisisaldus g/kg SO2 eraldumine g/KWh
Kivisüsi 10 3,5
Kerge kütteõli 3-10 0,5
Raske kütteõli 20-30 4,5
Maagaas alla 0,0001 0,004
Vedelgaas 0,01 0,001