Kasutamine

  • koduses majapidamises toidu valmistamisel, ruumi või hoone kütmiseks

  • tööstuses metallide lõikamisel, termilisel töötlemisel, soojuskonvektorites ja mujal

  • ehitustel käsigaasipõletites soojapuhurites ja – kiirgurites, elamute ja hoonete kütmiseks

  • matkamisel grillimise, valgustamise ja toidutegemise tarbeks

  • auto-ja mootorikütusena kui ökoloogiselt saastevaba kütust

Vedelgaas on leidnud koha ka ehitusmaterjalide tootmisel (külmaperioodil betoonivalu tardumisprotsesside kiirendamisel), freoongaaside asendajana aerosoolballoonides jm.

Vedelgaasi suureks eeliseks tuleb lugeda tema keskkonna säästlikust ümbervalamisel – hoiustamisel (leke ei reosta), kütusena kasutamisel ei teki saastet ja tema kasutamise mobiilsus ei ole piiratud.