Maagaas

Maagaas on maakoore tühikutes või poorseis kihtides asuv süsivesinikgaaside segu, mis on tekkinud orgaanilise eine lagunemise tagajärjel.  See segu koosneb põhiliselt metaanist ja vähesel määral sellistest gaasidest nagu etaan, propaan, butaan ja lämmastik.

Maagaasi kasutatakse peamiselt elektri-ja soojusenergia tootmiseks, kütusena ja keemiatööstuse toorainena.

Maagaas on väga keskkonnasõbralik energiaallikas, sest  gaasiline olek tagab kütuse täieliku põlemise, mille tõttu ei kahjulikke peenosakesi ja vääveldioksiide( SOx). Viimased kombinatsioonis veega tekitavad happevihmasid.

Maagaasi transporditakse torudes, mis omakorda säästab loodust.

Veeldatud maagaas ( LNG ) on puhas, lõhnatu ja värvitu vedelik, mis saadakse tavalise maagaasi jahutamisel ca’ – 160 *C -ni.  Maagaasi veeldamise käigus gaasi maht väheneb.  Veeldamise tulemusel  on LNG maht ligi 600 korda väiksem maagaasimahust normaaltingimustel. Oma olemuselt on LNG maagaasi transportimise viis.

Veeldatud maagaas on väga suure energiasisaldusega ja teda kasutatakse energiatootmises, maismaa- ja meretranspordis.