Avaleht/Gaasialane veebikoolitus
Loading Üritused
This event has passed.

Ajakava

12.30 – 12.35 Avasõnad – Heiko Heitur, Eesti Gaasiliit

12.35 – 13.35 „Veeldatud maagaasi kasutamise üldkirjeldus“ – Sergei Jefimov, Eesti Gaas AS

Ettekande lühisisu: LNG tarnekett, kvaliteet, ohutus, kasutamise eripärad erinevates valdkondades jms.

13.40 – 14.25 „Gaasipaigaldise ohutus“ – Siim Peetrimägi, Inspecta OÜ
Ettekande lühisisu: Gaaspaigaldiste ehitamisel ja kasutamisel esinenud puudused, projekteerimisvead, õnnetused ja praktilised näited.

14.30 – 15.15 „CNG tulevik transpordisektoris“ – Aivo Adamson, Alexela AS
Ettekande lühisisu: Gaaskütuste trendid transpordisektoris, infrastruktuuri areng, gaaskütuste perspektiiv.

15.20 – 16.05 „ Liginullenergiahoone ja nn A energiaklassiga hoone – kas ja kuidas on võimalik gaaskütustega nende hoonete nõudeid täita“ – Teet Tark, Hevac OÜ
Ettekande lühisisu: Hoonete energiaklassid ja nende määratlemise lühiselgitus, gaaskütused liginullenergiahoonetes jms.

16.10 – 16.55 „Balticconnectori ehituslikud väljakutsed“ – Triinu Tamm, EG Ehitus AS

Ettekande lühisisu: Ülevaade Balticconnectori maapealse gaasitoru (MOP54) ja liinirajatiste ehitusetappidest, kvaliteedikontrollist ja ohutusnõuetest.

16.55 – 17.00 „Koolituse lõpetamine“ – Heiko Heitur, Eesti Gaasiliit

 

Go to Top