Maagaasi süttimisomadused

  • Alumine süttimispiir 5 % (õhus, temperatuuril 0 °C)
  • Ülemine süttimispiir 14 % (õhus, temperatuuril 0 °C)
    Plahvatuspiirkond laieneb temperatuuri tõustes, näiteks  temperatuuril  + 400 °C on plahvatuspiirkond  3 ÷ 17 %.
  • Plahvatuspiirkond hapnikus 5 ÷ 60 %.
  • Isesüttimistemperatuur 600 °C
  • Süttimisenergia < 1 mJ
  • Gaasi-õhu segu süttimispiire võib muuta, lisades segule inertgaasi,   süsihappegaasi või lämmastikku
  • Kui hapnikku on õhus alla 12 %, siis õhu-gaasi segu toatemperatuuril ei ole enam süttimiskõlbulik.
Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top