Eesti Gaasiliit tunnustab valitsuse kavatsust langetada koos teiste kütuste aktsiisidega gaasi aktsiisimäära

Eesti Gaasiliit tunnustab valitsuse kavatsust langetada koos teiste kütuste aktsiisidega gaasi aktsiisimäära, loodab nende muudatuste kehtestamist esimesel võimalusel ning soovitab ühtlasi kaaluda gaaskütuste aktsiisi hoidmist sarnasel tasemel rohkem kui planeeritud kaks aastat.

„Gaasiaktsiisi langust on aastaid oodanud nii tööstused kui eratarbijad – kokku ligi veerand Eesti elanike heaolust ja ettevõtete konkurentsivõimest sõltub gaasi mõistliku hinnaga kättesaadavusest, tegemist on olulise meetmega,“ märkis Eesti Gaasiliidu tegevjuht Heiko Heitur.

„Kuna nii maagaasi kui vedelgaasi aktsiisid on viimastel aastatel tõusnud ennaktempos ning gaasist kui ühest puhtamast ja kõrge energeetilise väärtusega kütusest on saanud kõige suurema maksukoormusega kütus, võiks kaaluda uue, planeeritava gaasiaktsiisi hoidmist edaspidi samal tasemel,“ lausus Heitur.

„Gaasiaktsiisi kehtivuse võimalik pikendamine looks töötussektorile senisest võrdsemad konkurentsi- ja ekspordivõimalused, väärtustaks elukeskkonda vähem saastavaid kütuseid ning oleks sellega laiemalt kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga,“ ütles Heitur.

Gaaskütuste aktsiiside langetamise positiivsest mõjust saaks Eestis osa hinnanguliselt 100 000 leibkonda ja 20 000 eramut ning 2000 gaaskütuseid igapäevases äritegevuses kasutavat ettevõtet.

Maagaasi aktsiisimäär on kuue aasta jooksul tõusnud Eestis 3,4 korda. Võrreldes teiste kütuste liikidega on maagaasi aktsiisimäär Eestis kaks korda kõrgem. Balti riikide ja Poolaga võrreldes on Eestis kehtestatud gaasiaktsiis 5-15 korda kõrgem. Lisaks on hüppeliselt tõusnud ka vedelgaasi aktsiisimäär, mis on viimase kahe aasta jooksul kasvanud enam kui 1,5 korda.

Lisainfo:
Heiko Heitur
Eesti Gaasiliidu tegevdirektor
Tel 524 6885