Vedelgaasi omadused

KOOSTIS

Vedelgaas on nafta ümbertöötlemise kõrvalprodukt,mida  esindab niinimetatud
süsivesinikude grupp. Põhikomponentideks on  propaan ja butaan ühendid,
mida saame kasutada surveanumates  rõhu allolevatena veeldatud olekus.
Nafta  ümber
töötlemisel  vedelgaasi kogus künnib umbes 4-5%-ni.

OMADUSED

1. Vedelolek  (vedelgaas anumas)

Propaan

Butaan

Propaani/butaani

C3H8

C4H10

segu 50% / 50%

Tihedus

 kg / m³

510

575

542

Keemistemperatuur

 C°

-42

-0,5

(1013 mbar)

Aururõhk (anumas)

 bar

-40°C

0,2

                      -

0,2

-20°C

1,4

           -

1,4

0°C

3,7

           -

3,7

20°C

7,3

1,1

4,8

40°C

12,6

2,7

8,5

Aurustamissoojus (0°C)

kJ/kg

377

385

381

KWh/kg

0,104

0,107

0,107

Mahupaisumise

koefitsient / °C

-18°C

0,00225

0,0017

15°C

0,003

0,0020

Kriitiline temperatuur

97

152

124,5

Kriitiline rõhk, abs.

bar

42,6

38,0

40,3

Viskoossus (0°C)

cSt

0,25

0,34


2. Auruline  olek (füüsiline olek)

Tihedus (ohk=1)

1,52

2,01

1,77

Tihedus (15°C, 1013 mbar)

 kg/m³

1,86

2,46

2,46

1 kg vedelgaasist saab

 1kg/l

540

405

472

aurugaasi(15°C,1013mbar)

1 liitrist vedelgaasist saab

 1l/l

275

233

254

aurugaasi(15°C,1013mbar)


3. Kütteväärtus

Kaloorsus

kg/kWh

12,87

12,7

12,78

MJ/kg

46,35

45,72

46,11

kcal/kg

11070

10920

10995

MJ/m³

90,44

118,91

10995

Kcal/m³

21600

28400

25000

4. Põlemine

Isesüttimise temperatuur

kraad/C

460

365

Plahvatuspiirid õhus

alumine

mahu %

2,2

1,8

2,0

ülemine

mahu %

10,0

9,0

9,5

Plahvatuspiirid hapnikus

alumine

mahu %

2,0

2,0

ülemine

mahu %

50

50

Õhu vajadus põlemiseks

(0°C, 1013mbar)

1m³/m³

24

31

Leegi temperatuur õhus

°C

2000

2000

hapnikus

°C

2850

2850

Propaani ja butaani süttimisomadused kaovad, kui õhule lisada inertgaasi, süsihappegaasi
või lämmastikku.

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top